Aktualności

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 22 czerwca 2017 roku o godzinie 14:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu obejmującego cześć działki nr 1894/23, położonej przy ul. W. Sikorskiego, część działki nr 728/93 położonej przy ul. Piwnej oraz część działki nr 1960/26 położonej przy ul. Skotnickiej, stanowiących własność Gminy Radzionków, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech w drodze bezprzetargowej.

WYKAZ 16/2017

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach informuje o realizacji programu "Praca-Integracja", mającego na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Cel programu będzie realizowany poprzez udzielenie dofinansowania organizacji pozarządowej na zrekrutowanie, zatrudnienie u wskazanego pracodawcy oraz wsparcie w trakcie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami.

Uczniowski Klub Sportowy Fun & Football oraz Uczniowski Klub Sportowy PMDK Ikizama Radzionków zapraszają na półkolonie sportowo-artystyczne, które odbędą się w dwóch terminach 26.06-30.06 oraz 03.07-07.07
Półkolonie odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie, wejście od strony hali MOSiR.

Klub Mam powstaje z inicjatywy Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie oraz Aleksandry Gabor (MamOla), która z sukcesem prowadzi już Klub Chorzowskich Mam. Comiesięczne (bezpłatne) spotkania odbywać się będą w Radzionkowie w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy ul. Księżogórskiej 90a.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.