Złoty Certyfikat dla nauczycielki języka angielskiego

mgr Sylwia PIEKARCZYK - nauczycielka języka angielskiego została uhonorowana Złotym Certyfikatem Jakości Kształcenia Języka Angielskiego przyznanym w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling w semestrze zimowym roku szkolnego 2016/2017

Złoty certyfikat za systematyczną naukę słówek

Po zakończeniu pierwszego semestru roku szkolnego 2016/2017 nasi uczniowie wraz  z nauczycielem otrzymali Złoty Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Angielskiego przyznany w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling . Czym jest właściwie Insta.Ling?  Jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
W pierwszym semestrze w programie uczestniczyli uczniowie klasy Ic, II a, II c, II d oraz III b, w sumie 90 uczniów naszej szkoły. Ich zaangażowanie przyniosło oczekiwane efekty, celujące oraz bardzo dobre oceny z odpowiedzi ustnej ze słówek oraz lepsze wyniki na testach sprawdzających. W bieżącym semestrze uczniowie będą brali udział już w VIII edycji programu.  Trzymamy kciuki za jeszcze lepsze wyniki.

II edycja projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty. 

Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy I b, Wiktoria Kwiotek została jednym z 621 stypendystów (wpłynęło 1082 wniosków) II edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty. 

Uczennica poszerza wiedzę oraz rozwija zdolności i umiejętności w zakresie fizyki, jako przedmiotu kierunkowego, wskazanego we wniosku o przyznanie stypendium.
Przewodnikiem naukowym Wiktorii będzie nauczycielka fizyki, mgr Joanna Krakowiak.
Aby otrzymać stypendium na rok szkolny 2016/2017 należało spełnić podstawowe i dodatkowe kryteria odnoszące się do osiągnięć edukacyjnych ucznia. Wiktoria je spełniła.
Serdecznie gratulujemy!
Śląskie - Inwestujemy w talenty – II edycja jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny. Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.