Burmistrz Miasta Radzionków zawiadamia, że w dniu 7 lutego 2016 r. w związku z postanowieniem SKO w Katowicach zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Świerklaniec postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej, obręb Świerklaniec, gmina Świerklaniec.

OBWIESZCZENIE

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.