Podajemy dane statystyczne dotyczące mieszkańców miasta na koniec 2016 roku. 

Liczba ludności - 16.256 (stan na dzień 31.12.2016r.)

Podział wiekowy kobiet:                          Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1411                                       0 -18 lat - 1489
19 -60 lat - 4787                                     19 -65 lat - 5303
powyżej 60 lat - 2167                              powyżej 65 lat - 1099


Liczba zgonów na terenie Radzionkowa - 80 (zgonów ogółem - 194)
Liczba urodzeń - 138, w tym liczba sporządzonych aktów urodzenia dla dzieci urodzonych za granicą - 21

Liczba zawartych związków małżeńskich na terenie Radzionkowa - 77 
Liczba rozwodów, małżeństw które zostały zawarte w Radzionkowie - 24

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 176
Liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego - 396

Dane statystyczne w latach 2010-2016

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.