UWagaBurmistrz Miasta Radzionków informuje, że zgodnie z § 18 ust. 1 Uchwały nr XXVI/210/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radzionków: "Każda osoba znajdująca się na jednej z list osób oczekujących na mieszkanie z mieszkaniowego zasobu Gminy, zobowiązana jest do zaktualizowania danych osobowych (wniosek) oraz przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny w terminie od 1 do 31 grudnia 2015r. bez dodatkowych wezwań ze strony Urzędu Miasta Radzionków, pod rygorem skreślenia z listy".

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.