Zmiany w podatkachW związku ze zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dokonanymi ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015r., poz. 1045) informuje się, iż zostały wprowadzone nowe zasady płatności podatku od nieruchomości.

 

  1. Nie będzie się wszczynać postępowania, (a wszczęte postępowania zostaną umorzone), jeżeli wysokość podatku nie przekroczy najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe. Koszty te obecnie wynoszą 6,10 zł. W wyniku tej zmiany nie powstanie obowiązek podatkowy i nie będą wysyłane decyzje, gdy kwota podatku nie przekroczy 6,10 zł.
  2. Wprowadza się jednorazową płatność podatku w przypadku, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł – z terminem płatności pierwszej raty tj. 15.03.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.