Porządek obrad XVI Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 lutego 2020 roku o godzinie 12:00

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. (radni: Pan Klaudiusz Jania i Pani Aneta Niedźwiecka)

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XV/2020 z XV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 stycznia 2020 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2029.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Sprawy bieżące.

13. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Stefan Hajda

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl