Porządek obrad XII Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 24 października br. o godzinie 12:00
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pani Weronika Sitarz i Pan Krystian Strzelczyk).
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XI/2019 z XI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 września 2019 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok.
9. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radzionkowie.  
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie sesji.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl