Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie realizując projekt pn. "Mądrość relacji to źródło inspiracji" - modelowy program kreowania prawidłowych postaw komunikacyjnych niwelujących zachowania przemocowe i  agresywne, będzie organizował festyn rodzinny w dniu 4 października br. w godzinach 14:00-18:00 na placu przy ul. Kużaja 19. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem http://www.ops.radzionkow.pl/n,piknik-informacyjno-edukacyjny

Projekt realizowany jest w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie", edycja 2019.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00