BurmistrzPodczas ostatniej sesji Rady Miasta Radzionków, po zapoznaniu się z pozytywna opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej,  radni udzielili Burmistrzowi Miasta Radzionków Gabrielowi Toborowi absolutorium z wykonania budżetu za 2014 roku.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00