Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  
Ogólny opis
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania
w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku (FORMULARZ)

Upoważnienie - w przypadku, gdy zaświadczenie ma być odebrane przez upoważnioną osobę oraz jeżeli wniosek jest wypełniony na innym formularzu niż proponowany przez Urząd Miasta Radzionków.
W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie o prawie do głosowania, wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Adres:

Urząd Miasta Radzionków
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Męczenników Oświęcimia 42
41-922 Radzionków
Pokój nr 6 lub 7

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WYBORÓW

STRONA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl