Porządek obrad V sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 lutego 2019 roku o godzinie 12:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z realizacji działań prowadzonych przez miasto w ramach współpracy z miastami partnersikimi.

7. Przyjęcie Protokołu Nr IV/2018 z IV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 24 stycznia 2019 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Przerwa na posiedzenie komisji.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącej/go doraźnej Komisji Statutowej.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącej/go doraźnej Komisji Statutowej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022.  
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Radzionkowa dotyczącego zalewanego skrzyżowania ulicy Schwallenberga i Męczenników Oświęcimia w Radzionkowie.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie sesji.


                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                /-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl