Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Radzionków odbędzie sie 19 listopada tj. poniedziałek o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Radzionków.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Ślubowanie Burmistrza Miasta Radzionków.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Zakończenie obrad Sesji.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) sesje rady miasta będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostępne będą na stronie internetowej: https://radzionkow.sesja.pl/.

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.