Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Radzionków odbędzie sie 19 listopada tj. poniedziałek o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Radzionków.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Ślubowanie Burmistrza Miasta Radzionków.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Zakończenie obrad Sesji.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) sesje rady miasta będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostępne będą na stronie internetowej: https://radzionkow.sesja.pl/.

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00