Przypominamy, że na terenie miasta uruchomiony jest miejski system monitoringu zanieczyszczeń powietrza - 3 stacje pomiarowe na bieżąco mierzą temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10. Czujniki te znajdują się w Rojcy w rejonie ul. Kużaja 19, na Forum Miejskim przy Placu Letochów, na Księżej Górze na budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej.
Wyniki pomiarów widoczne są na stronie: http://www.radzionkow.pl/ochrona-zasobow-srodowiska/czujniki-pylu oraz na https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10

Warto pamiętać, że sensory powietrza stanowią jedynie element uzupełniający system monitoringu powietrza realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
Wyniki pomiarów WIOŚ są dostępne na bieżąco na stronie inspektoratu (www.katowice.wios.gov.p), a najbliższa stacja pomiarowa WIOŚ, z której odczyty są dostępne na bieżąco znajduje się w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.