Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzionków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków. Projekt zmiany planu będzie dostępny w dniach 7 - 28 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków, w Referacie Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 14) w godzinach pracy urzędu, a także na stronie www.bip.radzionkow.pl w zakładce: Menu przedmiotowe/Zagospodarowanie przestrzenne.

OGŁOSZENIE

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.