Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzionków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków. Projekt zmiany planu będzie dostępny w dniach 7 - 28 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków, w Referacie Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 14) w godzinach pracy urzędu, a także na stronie www.bip.radzionkow.pl w zakładce: Menu przedmiotowe/Zagospodarowanie przestrzenne.

OGŁOSZENIE

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00