W związku z przejściem na emeryturę Pani Haliny Hypki, dotychczasowej Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Radzionkowie, 25 czerwca br. został przeprowadzony konkurs na to stanowisko. W przewidzianym prawem terminie wpłynęły dwie oferty osób zainteresowanych objęciem funkcji dyrektora „czwórki”. Powołana komisja, w skład której, zgodnie z regulacjami prawnymi, wchodzą przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty, Związków Zawodowych, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Gminy Radzionków, dokonała wyboru kandydata.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu stanowisko Dyrektora SP 4 zostało powierzone Pani Lidii Dylewskiej, która obejmie swoje obowiązki wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli 1 września.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00