Zgodnie z treścią art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ogłasza wprowadzenie nowych taryf stawek i opłat za wodę i ścieki, które będą obowiązywać od 21.06.2018r. do 20.06.2021r.

Wysokość taryf przedstawia się następująco:

-   cena za 1 m3 dostarczanej wody:
netto:    5,91 zł
brutto:  6,38 zł

-   cena za 1 m3  odprowadzonych ścieków:
netto:    6,11 zł
brutto:  6,60 zł
 
-  opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie zapotrzebowania  na wodę w zł/m-c :
- podgrupa 1      7,83 zł  netto      8,46 zł  brutto
- podgrupa 2    21,69 zł  netto     23,43 zł  brutto
- podgrupa 3    88,37 zł  netto        95,44 zł  brutto

-  opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów     dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w zł/m-c:
4,46 zł  netto   4,82 zł  brutto

-  opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza przy   punkcie czerpalnym wody w budynkach wielolokalowych w zł/m-c:
6,29 zł  netto   6,79 zł  brutto

- opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w zł/m-c:
6,29 zł  netto   6,79 zł  brutto                                                                                

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00