Po wielu latach starań i zabiegów pojawiła się nadzieja na remont ul. Knosały na odcinku od nowego ronda w stronę Rudnych Piekar. Droga ta z roku na rok jest coraz bardziej ruchliwa, brakuje na niej miejsca dla rowerzystów i pieszych.  Na terenach przyległych pojawiają się nowe zabudowania i nowi mieszkańcy.

Pomimo tego, że jest to droga powiatowa to gmina, wychodząc na przeciw głosom mieszkańców, chce podjąć się sfinansowania tej inwestycji. W tym roku zostanie przygotowany projekt oraz potrzebna dokumentacja, natomiast etap budowy będzie realizowany dopiero w przyszłym roku budżetowym. Przewidywany koszt wybudowania ścieżki oraz chodnika to około 2 mln zł.
Przy realizacji tej inwestycji konieczne będzie wycięcie kilkudziesięciu drzew, które rosną po obu stronach drogi, dzięki temu powstanie miejsce na chodnik i ścieżkę, ale także poprawi się bezpieczeństwo przejeżdżających tamtędy samochodów, ponieważ do tej pory po każdym mocniejszym wietrze gałęzie drzew spadają na jezdnię.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.