Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzionków dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.
Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzionków o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.
Ogłoszenie
Mapa

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.