Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzionków dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.
Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzionków o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.
Ogłoszenie
Mapa

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00