Zapraszamy osoby po 30 roku życia zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo do wzięcia udziału w projekcie "Droga do pracy". Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i stażach.

Osoby chętne do wzięcia udziału muszą należeć do jednej z poniższych grup:
- powyżej 50 roku życia,
- z niepełnosprawnościacmi,
- bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy,
- o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie maksymalnie średnie/zawodowe),
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieck).

Szczegóły znajdują się na stronie www.drogadopracy.projektyefs.pl.

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.