Informacja Burmistrza Miasta Radzionków o o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu Nr 10/2017, obejmujący udział 48/1280 części zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 28 położoną przy ul. Wrodarczyka w Radzionkowie, stanowiącą współwłasność Gminy Radzionków i osób fizycznych, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

INFORMACJA

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.