W związku z wolnymi miejscami w projekcie został ogłoszony nowy nabór do projektu "(Nie) pełnosprawni w swojej firmie". Dodatkowy nabór odbędzie się w dniach 19-24 kwietnia br. Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć - FORMULARZ REKRUTACYJNY.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z Biurem Projektu - 32 461 29 24.  Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu - www.gapr.pl.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki łącznie:

-osoby z niepełnosprawnościami,
- po 30 roku życia,
- zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
- nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

W projekcie 32 uczestników skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. Wsparcie pomostowe może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Bezpłatne formy wsparcia w ramach projektu:
- spotkanie z Doradcą Zawodowym
- blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
- dotacja na założenie działalności gospodarczej – max. 23 754,00 zł
- wsparcie pomostowe na bieżące, miesięczne koszty - dla wszystkich uczestników (planowo max. 1 285,15 zł/miesiąc przez 12 miesięcy)
- wsparcie doradcze (po rozpoczęciu działalności)
- pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.