Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o taryfach za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że Rada Miasta Radzionków Uchwałą Nr XXXII/272/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków, które będą obowiązywały od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w wysokości:

1) Cena za 1 m3 dostarczanej wody:
- netto: 5,32 zł
- brutto: 5,75 zł

2) Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków:
- netto: 5,66 zł
- brutto: 6,11 zł

3) Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie zapotrzebowania na wodę w zł/m-c:
- podgrupa 1: 7,83 zł netto; 8,46 zł brutto
- podgrupa 2: 19,20 zł netto; 20,74 zł brutto
- podgrupa 3: 86,32 zł netto; 93,23 zł brutto

4) Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w zł/m-c: 4,31 zł netto; 4,65 zł brutto

5) Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynkach wielolokalowych w zł/m-c: 4,55 zł netto; 4,91 zł brutto

6) Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w zł/m-c: 4,55 zł netto; 4,91 zł brutto

PREZES
mgr inż. Marcin Szczygieł

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.