Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Radzionków w środę 12 kwietnia 2017 roku o godzinie 15:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Radzionków, dotyczących wejścia Miasta Radzionków do tworzonego związku metropolitalnego.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.