Wkrótce ruszy pierwszy etap budowy drugiego odcinka tzw. Obwodnicy Zachodniej miasta. Przypomnijmy, że Obwodnica Zachodnia będzie się składać z 3 odcinków. Odcinek pierwszy to ul. Uni Europejskiej, odcinek drugi połączy ul. Długą z ul. Knosały, a odcinek trzeci połączy ul. Knosały z drogą ekspresową S11.

Pierwszy etap budowy drugiego odcinka obejmuje budowę drogi, wychodzącej od ul. Knosały o długości 615 m wraz z budową dwóch rond, chodnika i ścieżki rowerowej o szerokości 2 m. Szerokość jezdni wyniesie 7 m, po 3,5 m na każdy z pasów ruchu. Droga odwodniana będzie za pomocą kanalizacji deszczowej otwartej, czyli rowów oraz kanalizacji deszczowej zamkniętej, czyli tzw. kanałów deszczowych z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Z wybudowanym odcinkiem drogi połączona będzie ul. Sadowa. W związku z tym powstanie jezdnia wraz z chodnikiem o długości niespełna 90 m. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz wpusty i przykanaliki umożliwiające prawidłowe odwodnienie drogi.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą TRANZIT Sp. z o.o dnia 23 marca 2017 roku na kwotę 3 924 520,35 zł. Okres trwania przedsięwzięcia to ok. 6 miesięcy.

 

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.