Już wkrótce zaczną obowiązywać zmiany w uchwale regulującej zasady zbywania gminnych lokali na rzecz najemców.
Przypomnijmy, że szczegółowe zasady sprzedaży mieszkań gminnych reguluje uchwała nr XIX/164/2012 z dnia 29 marca 2012 roku. W myśl niej, lokal może wykupić najemca nie zalegający z opłatami za czynsz oraz taki, z którym umowa najmu zawarta jest na czas nieokreślony i trwa nieprzerwanie od co najmniej 5 lat. Burmistrz Miasta może

udzielić osobom, które wykupują lokale bonifikaty w wysokości do 50% od operatu szacunkowego (wiek budynku od 21 do 50 lat) oraz do 70% gdy wiek budynku w którym znajduje się wykupywany lokal wynosi ponad 50 lat.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Radzionków, zapadła decyzja, że przy jednoczesnej sprzedaży na rzecz najemców co najmniej pięciu lokali mieszkalnych znajdujących się w obrębie danego budynku, wysokość zastosowanej bonifikaty zostanie zwiększona o 5%. Dodatkowa bonifikata może stanowić wielokrotność 5% w przypadku gdy liczba osób wykupujących od Gminy lokal stanowi wielokrotność liczby 5. Jednocześnie wskazano, że wysokość tej dodatkowej bonifikaty nie może przekroczyć 20%.
Osoby, które zdecydowały się wykupić lokale zawiązują zazwyczaj wspólnoty mieszkaniowe, a zarząd nad nieruchomością prowadzą same bądź zlecają go wyspecjalizowanym zarządcom.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.