W ramach trwającej Kampanii Informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone pod hasłem: "Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku! Nie pozwól ukraść swojej tożsamości" przypomina się również o obowiązku zgłoszenia utraty dowodu osobistego:

1. W dowolnym organie gminy osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, lub w formie elektronicznej, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

2. Osoba przebywająca poza terytorium RP zgłoszenia dokonuje w dowolnej polskiej placówce konsularnej RP osobiście lub w formie elektronicznej, albo w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

3. Organ przyjmujący zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wydaje nieodpłatnie jego posiadaczowi zaświadczenie stwierdzające fakt utraty dowodu osobistego.

4. Z daniem zgłoszenia utraty dowodu następuje jego unieważnienie przez organ gminy.

5. O wydanie nowego dowodu należy wystąpić niezwłocznie.

Dokładne informacje w sprawie zgłoszenia utraty dowodu osobistego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków, procedura "Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego" oraz formularz do pobrania.

W sprawie sposobu zastrzegania dokumentów utraconych odsyłamy do strony internetowej: www.dokumentyzastrzezone.pl

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.