Plac Jana Pawła II 2
41-922 Radzionków

Rok założenia: 1977

 

Skład zarządu:

Małgorzata Janota - prezes
Jerzy Wrodarczyk - członek
Zbigniew Zachtej - członek
Urszula Zachtej - skarbnik

Cele statutowe:

Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej i rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.