ul. św. Wojciecha 15
41-922 Radzionków

 

Skład zarządu:

Władysław Twardowski
Mieczysław Żurek
Eugeniusz Nowak

 

Cele statutowe:

  1. Dążenie do naprawienia krzywd wyrządzonych emerytom i rencistom górniczym przez ich byłych pracodawców oraz ich następców prawnych.
  2. Obrona uprawnień emerytów i rencistów górniczych oraz ich rodzin, a w szczególności uprawnienia do bezpłatnego węgla w naturze.
  3. Prowadzenie działalności charytatywnej.
  4. Współpraca ze środkami masowego przekazu, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami w ramach realizacji celów i zadań statutowych stowarzyszenia.
  5. Rozwijanie i upowszechnianie tradycji, historii i dorobku społeczności Górnego Śląska w szczególności poszanowanie dla pracy i porządku.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.