Harmonogram roczny badań rolicznych 2018

Harmonogram roczny badań w gospodarstwach domowych 2018

 

 • Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach
  Termin: 2-20 stycznia 2018r.
  Ulotka
 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R
  Termin: 15-31 stycznia 2018r.
  Ulotka
 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  Badanie budżetówgospodarstw domowych
  Badanie kondycji gospodarstw domowych
  Termin: każdy miesiąc 2018
  Ulotka
 • Badanie Spójności Społecznej BSS
  Termin: 5 lutego - 30 maja 2018r.
  Ulotka
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego
  Termin: 1-17 marca 2018r.
  Ulotka
 • Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach
  Termin: 2-20 lipca 2018 r.
  Ulotka
 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
  Termin: 16-31 lipca 2018 r.
  Ulotka

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.