Do konca stycznia na terenie całej Polski będą prowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa. Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji podczas rozmowy z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 18 – 31 stycznia 2018 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 15 – 25 stycznia 2018 r., oraz rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 26 – 31 stycznia 2018 r.

W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-18).

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.