Urząd Miasta Radzionków uprzejmie informuje lokatorów, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zarządcą gminnego zasobu mieszkaniowego jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 127 a. 41-914 Bytom.
Adresy, nr telefonów i godziny pracy:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bytomiu - Biuro Obsługi Klienta w Radzionkowie, ul. Kużaja 17, Radzionków (parter)
- naliczanie opłat: 32 388 87 57
- sprawy techniczne: 32 388 87 63
- całodobowe pogotowie awaryjne: 726 144 209
- windykacja należności: 32 786 10 19 (ul. Strzelców Bytomskich 127a, 41-914 Bytom)

Urząd Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, Radzionków - Referat Podatkowy (pokój nr 1, parter)
- rozliczanie wpłat: 32 388 71 16

Urząd Miasta Radzionków, ul. Kużaja 17, Radzionków - Referat ds. Gospodarki Lokalowej (parter)
- m.in. umowy najmu, ugody, kaucje, zamiany lokali, przyznawanie lokali: 32 388 71 22

Godziny pracy BOK oraz Urzędu Miasta Radzionków:
poniedziałek, wtorek, czwartek  7:00-15:00
środa 7:00-17:00
piątek  7:00-13:00

Płatności czynszu oraz pozostałych opłat związanych z lokalem należy dokonywać:
- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski S.A. 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264
- gotówką w kasie Urzędu Miasta Radzionków, przy ul. Męczenników Oświęcimia 42,  (pokój nr 1, parter)

Godziny pracy kasy Urzędu Miasta Radzionków:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00-14:30
środa 7:00-16:30
piątek 7:00-12:30

Uwaga! Sugeruje się, aby opłaty za miesiąc styczeń 2018r. dokonywane były przelewem na wskazany rachunek bankowy.
W związku ze zmianą zasad poboru opłat, lokatorom będą dostarczane co miesiąc faktury z naliczeniami należności.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.